Објављен текст : 30.01.2014

Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су отварању Радионице „Презентација хоризонталног скрининга антикорупцијског законодавства“, која је одржана у Палати Србија, у организацији Министарства правде и државне управе у сарадњи са Делегацијом Европске уније и пројектом PLAC. Радионицу је отворио саветник министра правде и државне управе Радомир Илић, док су резултате хоризонталног скрининга представиле Лонде Есадзе (о ЕУ стандардима у области антикорупције) и Слађана Тасева (о усклађености наших закона са ЕУ стандардима у области антикорупције).

PLAC пројекат је са Делегацијом ЕУ пружио је техничку подршку Министарству правде и државне управе и приликом прегледа целокупног антикоруптивног законодавства када су у питању међународни стандарди, компаративна анализа са нашим законодавством и нацрт извештаја са препорукама у ком правцу треба деловати када је у питању антикоруптивна борба... (Опширније)