Објављен текст : 26.09.2017

На три узастопно одржана састанка заинтересованих страна током септембра (ресорна министарства за привреду, пољопривреду, шумарство и водопривреду, трговину, туризам и телекомуникације, просвету, науку и технолошки развој, Републички секретаријат за јавне политике - РСЈП, Привредна комора Србије - ПКС, Развојна агенција Србије - РАС, Економски институт и консултанти са осталих компонената Пројекта), разматрани су резултати истраживања Центра за економске студије ЦЕВЕС, ангажованог за израду ланаца вредности за изабране секторе.

Свеобухватне анализе и конзистентно представљени резултати, презентовани су за: прехрамбену  индустрију (пример ланца вредности малине), дрвну и индустрију намештаја (пример сектора за намештај од дрвета); индустрију гуме и пластике и индустрију машина и опреме.

У дискусији поводом представљених резултата ЦЕВЕС-ове експертизе учествовали су сви представници заинтересованих страна. Изнете су корисне сугестије и мишљења (посебно препорука да су у процес одлучивања о даљим активностима за спровођење стратешки одређених циљева обавезно укључе и сви релевантни ресори – пољопривреда, трговина, туризам и телекомуникације, РАС), коментари о начинима за унапређење и проширење аналитичке основе и експертске оцене о појединим налазима.

Нарочита важност свих дискутованих тема јесте у томе што презентовани ланци вредности представљају иницијални инпут за израду акционих планова за спровођење секторских политика у Србији, а у контексту шире израде индустријске политике земље за преговарачко поглавље 20 у процесу придруживања ЕУ.

Консултант Максима, ангажован за израду акционих планова за спровођење секторских политика ће, на основу резултата ЦЕВЕС- ових анализа и препорука, као и свих усвојених ставова из дискусија, убрзо презентовати предлоге акционих планова, односно предложити мере и механизме за достизање одређених циљева у изабраним секторима. Сви ти секторски планови биће дискутовани у истом саставу репрезената заинтересованих страна.