Приручник за спровођење анализе ефеката прописа и израду прилога Анализе ефеката прописа, који представља обавезан прилог који се доставља уз нацрт закона, можете преузети овде.

 

Делове овог приручника, према тематским целинама, можете преузети овде