Објављен текст : 24.09.2014

У презентацији - процес израде јавних политика, можете се информисати, између осталог, о следећем:

  1. Процес израде јавних политика
  2. Улога РСЈП у процесу израде јавних политика
  3. Планирање јавних политика
  4. Инстументи јавних политика
  5. Констултације током процеса

 Презентацију можете преузети на овом линку

 

У презентацији - систем планирања јавних политика, можете се информисати, између осталог, о следећем:

  1. Документи потребни за систем планирања
  2. Веза између планирања јавних политика и буџета - инструменти
  3. Процуре планирања
  4. Улоге институција

 Презентацију можете преузети на овом линку