Објављен текст : 09.09.2014

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом „Реформа координација политика у Влади Републике Србије – трећа фаза“ који финансира Европска унија, а спроводи конзорцијум који предводи ГИЗ-ГмбХ, организовао је радионицу на тему креирања јавних политика на централном нивоу у Републици Србији 1. јула 2014. године.

 

На радионици је разматран извештај „Мапирање циклуса јавних политика на централном нивоу у Републици Србији“ који су израдили експерти на пројекту у области јавних политика. Извештај разматра систем креирања јавних политика у Србији кроз детаљну анализу појединачних аспеката циклуса јавне политике (планирање, иницирање и формулисање, доношење одлука, праћење и реализација), анализу оперативног начина функционисања различитих делова Владе и/или у оквиру унакрсних области јавних политика, али и анализу формалних и неформалних интерних улога, односа и уређења свих укључених институција.

 

Извештај поред тога описује и процесе за утврђивање приоритета у поступку формулисања јавне политике, идентификовање и координацију повезаности јавних политика, повезивање јавне политике са финансијским планирањем и решавањем конкурентних приоритета, конфликата и спорова.

 

Током радионице која је окупила представнике  институција и заинтересованих страна, организована је конструктивна дискусија и размотрени налази и закључци презентованог извештаја.

 

Мапирање циклуса јавних политика на централном нивоу у Републици Србији

Документ је на енглеском језику