Објављен текст : 05.02.2013

Један од приоритета Владе Србије је реформа прописа јер су бољи, ефикасни или "паметни" прописи битни предуслови за друштвени и економски развој, истакао је у Берлину министар правде и државне управе Никола Селаковић.

На конференције о реформи регулативе, Селаковић је истакао да је циљ реформи "да имамо транспарентне и инклузивне законодавне процедуре, да консултујемо све заинтересоване стране и испоштујемо све легитимне интересе".

Циљ Владе је и да искорени корупцију и спречи да се интереси појединаца представљају као јавни интереси, као и да Србија добије прописе бољег квалитета који ће трајати, нагласио је министар правде.

 

"Данас, а посебно током економске и друштвене кризе, граћани с правом захтевају од влада да постигну више са мање. Ова парадигма важи за све сфере јавног живота, укључујући и регулаторну политику. Да бисмо ово постигли морамо да спроведемо реформу, која мора да пружи друштву нето добит - позитивне ефекте који превазилазе цену по друштво", поручио је Селаковић.

Према његовим речима, регулаторна реформа није ништа ново за Србију јер се ове године улази у другу деценију непрекидних напора ка побољшању регулаторне политике у земљи.

Министар је учесницима конференције такође указао да већ 20 година Србија реформише своје друштво покушавајући да уведе слободно и конкурентно тржиште и да се демократизује.

"Овај прелазни процес већ дуго траје, али и даље оптерећује све нивое власти услед појачане регулаторне активности. Усвајање закона ЕУ захтева да администрација и законодавна тела раде без престанка", рекао је министар и подсетио да је Скупштина Србије донела готово хиљаду прописа у последње четири године.

Министар је најавио доношење нове стратегије регулаторне реформе, као и нацрт резолуције Народне Скупштине о побољшању законодавног процеса.

"Ова два документа би требало да поставе циљеве реформе у овој области и мере потребне за њено постизање. Очекујемо да ова два стратешка документа пруже подстицај побољшању законских одредаба које одрећују савремене регулаторне инструменте, консултационе процедуре, методологије писања прописа и касније анализе", налгасио је Селаковић.