Објављен текст : 14.04.2016

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Организацијом за економску сарадњу и развој ОЕЦД  (енг. Organisation for Economic Co-operation and Development) организивао је представљање студије о прегледу конурентности Југоисточне Европе (енг. Competitiveness Outlook for South East Europe).

Скуп је отворио Срђан Вербић министар просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије. Министар Вербић је нагласио да ова студија може да буде основ за правац даљег развоја на националном нивоу са перспективом регионалног повезивања и постизања нивоа конкурентности које имају државе чланице ЕУ и ОЕЦД-а. и посебно истако улогу образовања, науке и иновација.

При изради студијe,  ОЕЦД је препознао  потребу спровођења структурних реформи у циљу повећања конкурентности у свим земљама које су суочене са последицама глобалне финансијске и економске кризе. У питању су реформе које се односе на области услова пословања, ефикасност јавних политика, инвестиције, образовање, борба против корупције и друге релевантне области.

Прво издање студије, обухвата шест привреда из Југоисточне Европе, међу којима је и Србија. Креаторима политика, грађанима и свим другим заинтересованим странама пружа увид у тренутно стање, институционални оквир и препоруке за унапређење конкурентности за сваку појединачну привреду.

Јасна Атанасијевић, домаћин скупа и в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике је истакла да је у Влади Републике Србије, унапређена хоризонталан координација битна за институционални оквир и оцену квалитета јавних политика кроз многобројне програме и пројекте, као што су Програм економских реформи, Програм за унапређење ранга Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања, Национални програм за сузбијање сиве економије, Пројекат Светске банке у области запошљавања, индутријске политике и реформе науке и инвестиција. Институционални оквир јавних полтика биће ситемски уређен и кроз нови Закон о планском систему, који је припремио РСЈП.

У публикацији ОЕЦД, позиција Србије у већини области конкурентности јесте представљена на повољан начин у односу на остале привреде Западног Балкана, при чему се истичу области: инвестициона политика, истраживање, развој и иновације, као и транспорт, док је евидентно да у политици заштите животне средине и политици конкуренције треба спровести додатне структурне реформе.

Значај ове студије се огледа и у чињеници да  кроз препоруке за унапређење конкурентности у појединачним областима, може превазићи јаз у нивоу развијености између земаља ОЕЦД и земаља Западног Балкана.

Студија је подељена у 15 области, које се наслањају на Стратегију Југоисточне Европе 2020 (South East Europe – SEE 2020) која је документ на основу којег Европска Комисија прати ниво конкурентности економија Југоисточне Европе.