Објављен текст : 24.04.2015

Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, организовао је састанак са представницима института друштвено-хуманистичких наука под радним називом „Начин за унапређењe повезивања истраживачке и академске заједнице са системом управљања јавним политикама“, 17. априла 2015. године, у Палати „Србија“.


Састанком су копредседавали др Александар Белић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Јасна Атанасијевић, в.д. директора Републичког секретаријата за јавне политике. На састанку је представљен предлог укључивања института друштвено-хуманистичких наука у систем управљања јавним политикама и отворена је расправа о проналажењу најбољих модалитета за активно учествовање института у креирању јавних политика и јачање аналитичке базе за управљање јавним политикама.ž


Састанку је присуствовало више од 40 представника института друштвено-хуманистичких наука, који су показали велику спремност да се активно укључе у побољшање аналитичке основе на којој се базира систем јавних политика и на унапређење сарадње у свим областима управљања јавним политикама.
Овај састанак je представљао почетак сарадње креатора јавних политика са најеминентнијим институтима друштвено-хуманистичких наука, који ће бити потврђен и потписивањем Меморандума о сарадњи у вези са унапређењем истраживања и учешћа у креирању јавних политика између свих надлежних органа и релевантних научно истрађивачких организација.