Објављен текст : 23.02.2015

Директорка Републичког секретаријата за јавне политике, Јасна Атанасијевић, учествовала је на првом састанку радне групе за праћење реализације Стратегије Југоисточна Европа 2020 (СЕЕ 2020) у организацији Регионалног савета за конкурентност (РЦЦ) у Словенији, на Бледу, 29. јануара 2015. Улога Републилчког секретаријата за јавне политике јесте да, с обзиром на своје активности у услађивању стратешких докумената Владе и праћења спровођења приоритета Владе, пружа стручну подршку националном стратешком оквиру у постизању циљева дефинисаних у СЕЕ 2020.

Радној групи за праћење СЕЕ 2020 представљено је искуство Словеније у оквиру процеса тзв. Европског семестра који за циљ има координацију националних економских политика држава чланица Европске уније у складу са стратегијом Европа 2020.

Такође, представљена је и методологија за праћење конкурентности привреда Југоисточне Европе успостављена од стране ОЕЦД-а за потребе припреме Извештаја о конкурентности, који ће бити објављен крајем 2015. Извештај о конкурентности се заснива на око 300 квантитативних и око 100 квалитативних индикатора на основу којих се прати конкурентност региона Југоистицне Европе, а служиће и као полазна основа за методологију за праћење спровођења СЕЕ 2020.