СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКЕ АНАЛИЗЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ

У Сектору за стратешке анализе и истраживање обављају се послови који се односе на: стратешко планирање развоја Републике; припрему и израду Националног развојног плана; припрему извештаја националног развоја; анализу и истраживање расположивих ресурса и потенцијала за национални развој; израду анализа привредног, социјалног,  регионалног и демографског развоја; израду актуелних анализа и прогноза економских кретања; припрему и израду анализа конкурентности и привредне структуре; оцену оправданости развојних програма који су од интереса за Републику Србију; израду анализа и процену основних економских пропорција и биланса; израду анализа агрегатне тражње; истраживање коњунктурних кретања индустрије Србије; симулирање, тестирање и оцену ефеката економских и развојних мера и институционалних промена; развој и унапређење методологије анализа и планирања развоја и примену методолошких инструмената; као и друге послове из делокруга Сектора.