Анализа ефеката прописа (АЕП) представља метод којим се анализирају могући ефекти нових прописа или измена и допуна постојећих. Овај метод подразумева процес који се заснива на низу корака којим се на систематичан начин даје одговор на питање да ли ће нова регулатива или измена постојећих прописа имати жељени ефекат. Током овог процеса идентификују се потенцијални кључни и споредни ефекти који прате предложене измене и у случају кад је то могуће квантификују се вероватни трошкови примене и поштовања предложених прописа које би сносили појединци и привредни субјекти, као и трошкови спровођења нових или измењених прописа од стране државних органа. Поред систематског и конзистентног разматрања потенцијалних ефеката, АЕП подразумева и информисање доносиоца одлука и заинтересованих субјеката о резултатима анализе. АЕП омогућава да се доносе прописи код којих су користи веће од трошкова, односно да се примени она алтернатива при којој су трошкови минимални.

Суштина примене АЕП огледа се у:

  • постављању правих питања приликом изношења идеје о потреби за новим или изменом постојећег прописа као и током њихове израде
  • организацији процеса уз примену одговарајућих метода и процедура од стране надлежних органа
  • размени информација између доносилаца одлуке и заинтересованих страна.