Објављен текст : 21.08.2013

Стратегија регулаторне реформе спроводи се у циљу стварања повољног привредног амбијента, смањења правне  несигурности и повећања конкурентности домаће привреде. Мере које ће бити предузете, како би се остварили циљеви Стратегије, могу се груписати на:

- успостављање начела добре регулаторне праксе

- једнократно стављање ван снаге или измена неефикасних прописа - свеобухватна реформа прописа (СРП)

- унапређење постојећег система анализе ефеката прописа (АЕП).

 

 

Предлог стратегије регулаторне реформе у Републици Србији за период 2013-2016. године