Објављен текст : 01.04.2014

Представници Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа присуствовали су стручном скупу на тему: „Положај и улога приватних извршитеља у правосудном систему Србије”, који су је просторијама Привредне коморе Београда, 28. марта 2014. године, организовала Привредна комора Београда.

Закон о извршењу и обезбеђењу усвојен је у мају 2011. године, а први извршитељи су ступили на дужност годину дана касније од наведеног датума.

Закон о извршењу и обезбеђењу, тачније његов део који се односи на приватне извршитеље, представили су Јован Кордић, в.д. председника Привредног суда у Београду РС и Александра Трешњев, председник Коморе извршитеља РС.

На овом изузетно посећеном скупу појашњене су законске одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу, разлози за прописивање законских решења која се односе на рад приватних извршитеља са кратким прегледом тренутног стања у овој области.

Видео са овог скупа можете видети овде .