Објављен текст : 17.04.2014

1. јун 2013.

 

Четворо представника Канцеларије успешно су завршили тренинг у области менаџмента за државне службенике који раде у републичким институцијама, а који је спровео Српски менаџмент центар уз подршку УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања. Циљ пројекта био је јачање постојећих лидерских потенцијала и управљачких капацитета руководилаца у одабраним институцијама у Републици Србији. Током маја и јуна 2013. године, одржано је четири модула који су обухватали низ тренинга, семинара и радионица на теме као што су стратешко планирање, доношење одлука и одређивање приоритета, управљање пројектима, ефикаснија примена прописа, развој људских ресурса и управљање комуникацијама.

 

Поред интензивног програма обуке у оквиру овог тренинга, организоване су и индивидуалне едукативне сесије за високе службенике Владе Републике Србије у циљу унапређења њихових лидерских способности и активног учествовања у креирању позитивних промена и успостављања ефикасне државне администрације која може правовремено и адекватно да одговори на потребе пословног окружења у Србији.