Објављен текст : 18.12.2014

United Nations Development Programme (UNDP) подржава РСЈП у успостављању капацитета за креирање политика заснованих на детаљним анализама у новооснованом Сектору за развој, унапређење и утврђивање јавних политика. Унапређена анализа јавних политика заснованих на доказима и поткрепљена релевантним информацијама омогућиће Влади да унапреди процес доношења одлука на основу статистичких података. Свеобухватне и објективне, квантитативне и квалитативне анализе омогућиће Влади да буде делотворнија у свом раду, те да доноси сврсисходније одлуке о приоритетима и директној расподели ресурса.