Објављен текст : 22.05.2015

У прилогу можете пронаћи усвојени документ под називом ''Оквирни план за управљање животном средином и социјалним питањима'' (Environmental Social Management Framework) који је припремљен, уз координацију Министарства привреде,Министарства просвете науке и технолошког развоја и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у оквиру преговора са Светском банком о ''Jobs and Competitiveness'' пројекту. Документ је усвојен након консултација које су одржане у Републичком секретаријату за јавне политике.

 

PROJEKAT PODRŠKE UNAPREĐENJU KONKURENTNOSTI I PODIZANJU ZAPOSLENOSTI

ESMF for Competitivness and Jobs Project - ENG