Објављен текст : 05.03.2015

Закључком Владе број: 021-1599/2015 од 27. фебруара 2015. године, усвојен Акциони план за спровођење програма Владе, који је припремио Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са органима државне управе.