В.Д. ДИРЕКТОРА РЕПУБЛИЧКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Бојана Тошић је дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2004. године. Каријеру је започела 2005. године, као адвокатски приправник а од 2008. године уписана је у Именик адвоката при Адвокатској комори Београд. Има више од 10  година искуства у области регулаторне реформе, реформе јавне управе и  управљању јавним политикама.

 

Радила је као консултант на бројним пројектима финансираним од стране Европске Уније, Светске банке (WB) и Америчке организације за међународни развој (USAID). У периоду од 2007. до 2011. године била је правни саветник у Секретаријату Савета за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, а у периоду од 2008. до 2010. године радила је као координатор правног тима Јединице за спровођење свеобухватне реформе прописа Владе Републике Србије (тзв. гиљотине прописа).

 

Од јула 2013. године радила је као заменик директора Владине Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа. Учествовала је у изради бројних прописа, студија и извештаја како за потребе јавног тако и приватног сектора. Сертификовани је тренер Светске банке из области анализе ефеката прописа. 

 

Од априла 2014. године обављала је функцију в.д. заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП).

За в.д  директора РСЈП именована је 31. јануара 2018. године.