Информатор о раду Републичког секретаријата за јавне политике који је објављен 05.02.2016. године можете наћи на овом линку

 

Информатор о раду Републичког секретаријата за јавне политике који је објављен 17.08.2016. године можете наћи на овом Информатор о раду

 

 Информатор о раду Републичког секретаријата за јавне политике који је објављен 14.02.2017. године године можете наћи на овом линку

 

Информатор о раду Републичког секретаријата за јавне политике који је објављен 20.04.2017. године можете наћи на овом линку

Информатор о раду Републичког секретаријата за јавне политике који је објављен 19.07.2017. године можете наћи на овом линку

Информатор о раду Републичког секретаријата за јавне политике који је објављен 29.01.2018. године можете наћи на овом линку