КОНТАКТИ

Име Републички секретаријат за јавне политике
Град Београд
Адреса Влајковићева 10, 11 000 Београд
Телефон 011 3349-818
Факс 011 276 10 65
ел. пошта office@rsjp.gov.rs
Адреса за пријем поште

Немањина 22-26, Београд