2014

 1. Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту 
 2. Анализа ефеката Нацрта закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

2013

 1. Анализа ефеката Нацрта закона о факторингу
 2. Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима
 3. Анализа ефеката Нацрта закона о робним берзама
 4. Анализа ефеката Нацрта закона о заштити потрошача

2011

 1. Анализа ефеката Нацрта закона о задругама
 2. Анализа ефеката Нацрта закона о патентима
 3. Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о комуналним делатностима

2010

 1. Анализа ефеката Нацрта закона о привредним друштвима

2009

 1. Анализа ефеката Нацрта закона о основама система образовања и васпитања
 2. Анализа ефеката Нацрта закона о стечају
 3. Анализа ефеката Нацрта закона о трансфузиолошкој делатности
 4. Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о трансплантацији ћелија и ткива
 5. Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о трансплантацији органа
 6. Образложење и Анализа ефеката Нацрта закона о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења