Објављен текст : 22.11.2016

Структура пројекта

 • Компонента један: Техничка помоћ у циљу унапређења креирања политика засновано на чињенично утемељеним одлукама, као и финансијско планирање и мерење, на нивоу локалних самоуправа
 • Компонента два: Техничка помоћ за имплементацију и унапређење стратешког и правног оквира у области децентрализације

Трајање пројекта

 • Пројекат се реализује у временском оквиру од три и по године (почетак јул 2016. године, крај 30. октобар 2019. године)

Учесници пројекта

 1. РСЈП (Републички секретаријат за јавне политике)
 2. МДУЛС (Министарство државне управе и локалне самоуправе)
 3. СКГО (Стална конференција градова и општина)

Компонента један: Техничка помоћ у циљу унапређења креирања политика засновано на чињенично утемељеним одлукама, као и финансијско планирање и мерење, на нивоу локалних самоуправа.

Активност: МДУЛС (Министарство државне управе и локалне самоуправе) и РСЈП (Републички секретаријат за јавне политике) ће успоставити информациони систем (ИС) за свеобухватну анализу података ЈЛС (јединице локалне самоуправе); ИС ће се надовезивати се на релационе базе података са финансијским подацима ЈЛС, социо-демографским индикаторима који ће допринети бољој припреми буџета, анализа и процене утицаја.

Циљ пројекта

 • Омогућавање креирања политика засновано на чињенично утемељеним одлукама и ефикасније коришћење ресурса на нивоу ЈЛС
 • Међусобно поређење ЈЛС
 • Приказ промена у пословима и надлежностима ЈЛС
 • Хармонизација административних процедура на нивоу локалних самоуправа уз ефикасније, приступачније и јефтиније услуге грађанима и привреди
 • Представљање препорученим организационих модела заснованих на функционалној анализи ЈЛС
 • Пружање транспарентних информација грађанима и привреди о раду ЈЛС.