Објављен текст : 18.12.2014

Са Пројектом за боље услове пословања (BEP) Америчке агенције за међународни развој (United States Agency for International Development - USAID) РСЈП сарађује на повезивању управљања јавним политикама и програмског буџета. Сарадњом су до сада биле обухваћене следеће активности: повезивање приоритета из Акционог плана за спровођење програма Владе са програмским буџетом и процена трошкова за спровођење приоритетних политика, те припрема и спровођење интегралне методологије за усаглашавање планског и буџетског процеса (методологије за средњорочно планирање). РСЈП са овим пројектом сарађује од октобра 2014. године. Више информација о пројекту налази се на страници http://www.bep.rs/, а контакт пројекта је info@bep.rs.